*Fressko Tea Infuser Bottle - Tour*

*Fressko Tea Infuser Bottle - Tour*

Regular price $ 44.95
FRESSKO TOUR FLASK – 400ml / 13oz
– BREW AS YOU GO –
For the tea enthusiast, and day-tripper.
CONTENTS INCLUDES:
1 x Fressko TOUR 400ml / 13oz Flask
1 x Fressko 2-in-1 “Infuse” Filter
1 x Welcome Note